ZGŁOSZENIE SZKODY

 

Telefon

Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej konsultant zapyta Cię o niezbędne
do zgłoszenia dane, poinformuje o dalszej procedurze oraz udzieli
wszelkich wyjaśnień.

801 107 107 (z telefonu stacjonarnego) LUB (58) 555 55 55 (z telefonu komórkowego)

List/Faks

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
fax (58) 555 60 61