Ubezpieczenia NNW

Oferta Ubezpieczenia

online  w 5 minut

Najtańsze OC i AC

wycena

Ubezpieczenia NNW komunikacyjne to jeden z produktów dobrowolnych zatem sposób jego działania ściśle określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Ważnym czynnikiem jest odpowiednie interpretowanie OWU i dopilnowanie  aby zgłoszenie szkody odbywało się zgodnie ze wskazaniami Ergo Hestia. Ubezpieczenie NNW działa w każdym przypadku uszkodzenia ciała w trakcie kolizji drogowej lub w trakce wsiadania lub wysiadania z pojazdu, którego dane NNW dotyczy.

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym zarówno na wysokość składki jak również na wysokość ewentualnego odszkodowania jest Suma Ubezpieczenia. SU jest podstawą do wyliczenia wysokości roszczenia z tytułu NNW. Polecamy zatem przemyśleć jaka wysokość SU zabezpieczałaby nasze zdrwowie w przypadku nieszczęśliwego wypadku w stopniu zadowalającym. Oczywiście nasi doradcy zawsze słuzą pomocą.

Odszkodowanie za szkody wynikające z Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wyliczane są metodą, której najważniejszym czynnikiem jest stopień uszczerbku na zdrowiu. Po zaistnieniu szkody powinniśmy niezwłocznie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela ponieważ uzyskamy wtedy szczegółowe instrukcje w jaki sposób postępować dalej. Po zakończonym leczeniu likwidator (osoba prowadząca sprawę) szkód określi stopień uszczerbku na zdrowiu (z tabel) lub skieruje poszkodowanego na wizytę u lekarza specjalisty (Orzecznika), który wystawi opinię o stanie pacjenta i jego uszczerbku na dzień wizyty.

Ustalony stopień uszczerbku wyrażony procentowo mnożymy przez Sumę Ubezpieczenia.

Przykład: 

Uszczerbek 6,5% i SU 100000 zł

Wylicznie:

6,5% x 50000 zł = 6500 zł odszkodowanie