Kontakt

ZGŁOSZENIE SZKODY 

58 555 55 55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     POLISARIUM sp. z o.o.
     ul. Olszewska 8
     00-792 Warszawa 

     NIP 5213700480   

    Tel: 22 299 11 11
    lub

    Tel: 733 99 11 11

    email: polisarium@polisarium.pl

   

   GODZINY OTWARCIA:

   Pon. - Pt.    10:00  -  19:00 

   Sobota      10:00  -  14:00

 

 

 

     POLISARIUM sp. z o.o.
     ul. Nowolipki 27
     01-010 Warszawa 

     NIP 5213700480   

    Tel: 22 299 77 77
    
    email: polisarium@polisarium.pl

   

   GODZINY OTWARCIA:

   Pon. - Pt.    10:00  -  18:00 

   Sobota      10:00  -  14:00

 

 
 
 
 
 

     POLISARIUM sp. z o.o.
     ul. Wiktorska 91 (wydział komunikacji)
     02-582 Warszawa 

     NIP 5213700480   

    Tel: 22 299 55 55
    
    email: polisarium@polisarium.pl

   

   GODZINY OTWARCIA:

   Pon. - Pt.    09:00  -  17:00