Turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpiecz podróż

wycena

Podstawowym zakresem ochrony ubezpieczenia turystycznego są koszty leczenia oraz akcji ratowniczych niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia ubezpieczonego. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych akcje ratowników medycznych ograniczane są pod limitami, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na ten fakt przed podpisaniem umowy.