OC zawodu

KALKULATOR                 

Sprawdź i ...                    

ubezpiecz swój biznes  

wycena

Osoby  działające zawodowo na polskim rynku mają różne statusy prawne, zakres oraz system rozliczeń. W niektórych przypadkach zapisy dotyczące konkretnych numerów PKD nakładają obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC prowadzonej działalności, w pozostałych przypadkach zdrowy rozsądek nakazuje zainteresować się wykupieniem takiego ryzyka aby zmniejszyć ryzyko zaistnienia szkody i roszczeń ze strony firm współpracujących.